Startseite        Buchshop

GUI 22: Kotov, Alexey A.; Stifter, Pavel : Cladocera: Family Ilyocryptidae


Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda

Alexey A. Kotov & Pavel Stifter
2006, (vi), 172 p., 79 figs (15 on SEM-plates), paperbound

55.64 EUR
Artikelnr.: 90-5782-167-2
  • (Preis ohne MwSt: 52.00 EUR)
  • (enthaltene MwSt: 3.64 EUR)